top of page

ביה"ס "ארן" הינו בית ספר "פורץ דרך" המבסס למידה והתפתחות על פי שלושה יסודות: קשר, מימוש עצמי וחשיבה יצירתית: על בסיס  יסודות אלו אנו  מאפשרים לכל באי בית הספר הזדמנויות לפתח קשרים משמעותיים, ללמוד, להשפיע ולהטביע חותם, כל אחד בתחומי העניין שלו. בית הספר מאפשר לכל באיו תחושת בטחון, ואמונה ביכולותיהם להגיע למצוינות בכל תחום בו יבחרו.

פרטים נוספים

שנת הקמה - 1973

מספר כיתות אם (תשפ"א) - 20

מספר תלמידים (תשפ"א) - 515

מנהלת בית הספר - שרון דיין בן מאיר

מפקחת בית הספר - רויטל דריקס

צרו קשר

רחוב יהודה בורלא 25, תל אביב - יפו

Aran4u.telaviv@gmail.com

טלפון - 03-6992721

פקס - 03-6996268

AranSchool_wall_c2.jpg
bottom of page