ביה"ס "ארן" הינו בית ספר "פורץ דרך" המבסס למידה והתפתחות על פי שלושה יסודות: קשר, מימוש עצמי וחשיבה יצירתית. על בסיס  יסודות אלו, אנו  מאפשרים לכל באי ובאות בית הספר הזדמנויות לפתח קשרים משמעותיים, ללמוד, להשפיע ולהטביע חותם, כל אחד ואחת בתחומי העניין שלהן.ם.

בית הספר מאפשר לכל