top of page
IMG-20200917-WA0005.jpg
PHOTO-2020-09-09-11-36-52.jpg
IMG-20200917-WA0006.jpg
IMG-20200917-WA0005.jpg

הפדגוגיה שלנו

PHOTO-2020-09-09-11-36-52.jpg
IMG-20200917-WA0006.jpg
AranSchool_wall_c.jpg
AranSchool_wall_c3.jpg
AranSchool_wall_c2.jpg

בית הספר "ארן" הינו בית ספר "פורץ דרך" המבסס למידה 
והתפתחות על פי שלושה יסודות:

  • קשר.

  • מיומנויות חברתיות.

  • חשיבה יצירתית.

על בסיס  יסודות אלו אנו  מאפשרים לכל באי בית הספר הזדמנויות לפתח קשרים משמעותיים, ללמוד, להשפיע ולהטביע חותם, כל אחד בתחומי העניין שלו. בית הספר מאפשר לכל באיו תחושת בטחון, ואמונה ביכולותיהם  להגיע למצוינות בכל תחום בו יבחרו.

bottom of page