top of page
WhatsApp Image 2020-02-23 at 20.12.04 (4

שוק ארן

שוק אוכל קהילתי

שוק אוכל קהילתי המתקיים פעם בשנה ביום שישי. ילדי והורי כל שכבת גיל מקימים דוכני מזון שונים לפי מדינות ואזורים שונים בעולם.

הכנסות השוק מיועדות לרווחת תלמידי בית הספר ומשמשות את הנהלת בית הספר והנהגת ההורים בקידום יוזמות שונות.

IMG_7639.jpg