top of page
WhatsApp%20Image%202020-09-07%20at%2014.

צוות ארן

צוות בית הספר "ארן" בשנת הלימודים תשפ"ג

בבית הספר כ 40 מורים איכותיים ומקצועיים ואנשי צוות, האחראים על קיום למידה משמעותית, יצירתית, מותאמת לצרכים המשתנים ומבוססת על מיומנויות המאה ה 21.

פה בשבילכם  -  צוות בית הספר נמצא כדי לסייע ולעזור למען קידומו של כל ילד וילדה בהיבט החינוכי, לימודי, חברתי/רגשי. אנו רואים חשיבות רבה לשיתוף פעולה משמעותי בין מורים להורים.

bottom of page