top of page

אימוני כושר לילדים

03/

02:50 דקות

05/

20:00 דקות

07/

16:00 דקות

08/

02:50 דקות

אימוני TABATA

01/

04:06 דקות

02/

04:05 דקות

03/

04:13 דקות

מתיחות

01/

08:00 דקות

02/

04:00 דקות

03/

12:00 דקות

אתגר ההליכה במקום

01/

15:30 דקות

02/

13:18 דקות

צריך לצבור לפחות שעת פעילות אחת ביום.

מומלץ לשלב  בין פעילות אירובית ופעילות לחיזוק הגוף

לנוחיותכם טבלה להדפסה למעקב אחרי הפעילות

חשוב להקפיד על חימום ועל מתיחות וכן על הדרגתיות בתדירות, במשך ובעצימות המאמץ.

JUST DANCE

01/

07:00 דקות

02/

02:04 דקות

03/

03:42 דקות

bottom of page