top of page

משתפים בעשייה

מדי חודש אנו משתפים את ההורים במבט קצר על העשייה החודשית בכיתות, אירועים, טקסים ותוצרים אחרים של הנהגות התלמידים.

משתפים בעשייה- ארן

משתפים בעשייה ספטמבר 2020 בי"ס ארן תל אביב - יפו

משתפים בעשייה ספטמבר 2020 בי"ס ארן תל אביב - יפו
משתפים בעשייה ספטמבר 2020 בי"ס ארן תל אביב - יפו

משתפים בעשייה ספטמבר 2020 בי"ס ארן תל אביב - יפו

09:09
צפייה בסרטון
מקוצר  שבועות תש"פ - כיתות א - בית הספר ארן תל אביב - יפו

מקוצר שבועות תש"פ - כיתות א - בית הספר ארן תל אביב - יפו

02:46
צפייה בסרטון
שבועות תש"פ - כיתות א בית הספר ארן תל אביב - יפו

שבועות תש"פ - כיתות א בית הספר ארן תל אביב - יפו

13:46
צפייה בסרטון
חוזרים ללימודים - בית הספר "ארן" תל אביב - יפו

חוזרים ללימודים - בית הספר "ארן" תל אביב - יפו

04:49
צפייה בסרטון
ילדה ארן.png
ילד ארן.png
bottom of page