top of page
WhatsApp Image 2019-04-06 at 10.55.43.jp

מרוץ למד

הפנינג ספורט קהילתי

מדי שנה מתקיים מרוץ למד בשיתוף של ועד השכונה,בית הספר "ארן" ומנהל הקהילה. במירוץ משתתפים כל ילדי בית הספר והוריהם אשר רצים כאשר הם לבושים בחולצת המירוץ השנתית במסלולים מסודרים ברחבי השכונה. יום המירוץ נפתח בחימום בית ספרי, כאשר לאחריו מוזנקות השכבות השונות לפי גיל ומסלול. 

WhatsApp Image 2019-04-06 at 10.55.56.jp
bottom of page