top of page

קישורים לאתרי תוכן לימודי

et_hadaat_logo.png

עת הדעת

הוראה מבוססת נתונים

קידום הישגים במערכת החינוך בישראל באמצעות פיתוח כלים דיגיטליים חדשניים לשיפור תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה

Hayanshuf_haraev_logo.png

הינשוף הרעב

יוצרים חווית למידה

"הינשוף הרעב" הינה מערכת ייחודית לניהול למידה ולהתנסות מעשית, עצמאית וחוויתית, בתחום המדעים

%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7-%D7%91%D7%A8%D7

אופק

הילקוט הדיגיטלי

אופק היא סביבת הלמידה הדיגיטלית הגדולה והמתקדמת ביותר בישראל לבית. סביבת אופק מקדמת פדגוגיה דיגיטלית בכיתה ובבית, ומשמשת להוראה, ללמידה ולהערכה.

בריינפופ-1.png

בריינפופ

לומדים עם בריינפופ

תוכן דיגיטלי חינוכי, מבוסס אנימציה. באמצעות שפת האנימציה אנו מסבירים מושגים מופשטים ותופעות מורכבות בפשטות ובבהירות.

הופכים רחוק לקרוב

מתווה ותפיסת הלמידה מרחוק

bottom of page