top of page
20201002_182901.jpg

אחרי הלימודים

הלב הפועם של הקהילה

גם אחרי סיום יום הלימודים מבנה וחצר בית הספר ממשיכים להיות הלב הפועם של הקהילה. מסגרת הצהרון מתחילה מיד עם סיום הלימודים ואחרי הצהריים מתקיימים חוגי העשרה פרטיים, חלק מחוגי הספורט של קאנטרי קהילתי "למד", ומגרשי הספורט משמשים את תושבי שכונת למד.

מערכת חוגים אחה"צ

מידע אודות מגוון של חוגים לתלמידי בית הספר והקהילה בשעות אחר הצהריים. 

צהרון "ארן"

צהרון "ארן" - מסגרת לתלמידי בית הספר (כיתות א-ג) החל מסיום יום הלימודים ועד השעה 16:30

bottom of page