Page 2 - בית הספר ארן תל-אביב יפו תשע"ח
P. 2

‫קצת על החוברת‬

‫חזון בית ספרי חדש )שנוסח בשנה שעבר( המושתת על שלוש‬
‫אבנים מרכזיות מנחה את העשייה הבית ספרית‪ .‬השנה כחלק‬
‫מתהליך ההתמקדות הלמידה ויצירת ציר פדגוגי מאחד‪ ,‬חרטנו על‬
‫דגלנו להוות כר להצמחת תלמידים המטביעים חותם‪ ,‬בעזרת אותן‬
‫אבנים מרכזיות‪ :‬רכישת מיומנויות חברתיות‪ ,‬פיתוח חשיבה‬

              ‫יצירתי‪,‬ת וחתירה לאותנטיות ומימוש עצמי ‪.‬‬

‫על מנת לשתף אתכם בתהליכים‪ ,‬בשיעורי ההעשרה ובתכניות‬
‫השונות הכנו עבורכם את העלון שלפניכם‪ .‬בעלון מידע אודות‬
‫שיעורים חדשים במערכת‪ ,‬תכניות ההעשרה‪ ,‬שיעורי תל"ן )תכנית‬
‫לימודים נוספת( קורסי הבחירה‪ ,‬הנהגות התלמידים ונבחרות בית‬

                                     ‫הספר‪.‬‬

                                 ‫אחד העקרונות אותו אנו מקדמים בבית‬
                                 ‫הספר הוא עיקרון הבחירה‪ ,‬החל מבחירה‬
                                 ‫להנהגות התלמידים בהם כל ילד יוכל להשפיע‬
                                 ‫לתרום ולהרגיש משמעותי בבית הספר‪ ,‬קורסי‬
                                 ‫בחירה בנושאי רוחב דרך תחומי העשרה‬
                                 ‫ומצוינות שונים ואף בחירת מסלולי הטיולים‬
                                 ‫ע"י השכבות הבוגרות לאחר חקר ולמידת‬

                                                        ‫השטח‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7